1. W JAKIM WIEKU DZIECKO POWINNO PRZYJŚĆ PIERWSZY RAZ NA BADANIE ORTODONTYCZNE?

Polskie, europejskie i amerykańskie towarzystwa ortodontyczne rekomendują, by pierwsze ortodontyczne badanie przesiewowe odbyło sie w wieku 7 lat. Pozwoli to ortodoncie oszacować, czy wskazane jest leczenie ortodontyczne oraz ustalić najlepszy czas na leczenie. Niektóre problemy wymagają wczesnego leczenia przed ukończeniem 7 roku życia, dlatego przeszkoleni stomatolodzy ogólni mogą skierować pacjenta na konsultację ortodontyczną wcześniej.

2. DLACZEGO NIEKTÓRZY PACJENCI BADANI SĄ W TAK MŁODYM WIEKU?

Dzięki wczesnej diagnostyce i leczeniu możemy sterować wyrzynaniem zębów do bardziej pożądanych pozycji, utrzymywać przestrzeń dla zębów stałych oraz redukować ryzyko złamania wystających przednich zębów górnych. Jeśli leczenie wczesne jest wskazane, ortodonta może kierować wzrostem szczęk i wyrzynaniem się zębów stałych. Wczesne leczenie może także regulować długość i szerokość górnego i dolnego łuku zębowego, odzyskiwać przestrzeń na zęby stałe, spowodować, że unikniemy konieczności usuwania zębów stałych, zmniejszyć prawdopodobieństwo zatrzymania zębow stałych, zlikwidować ssanie kciuka czy wyeliminować przetrwały, niemowlęcy typ połykania i wadę wymowy. Innymi słowy leczenie wczesne może ułatwić leczenie późniejsze, przede wszystkim wyrzynanie zębów stałych.

3. CZY WCZESNE LECZENIE JEST KORZYSTNE DLA WSZYSTKICH DZIECI?

Nie dla wszystkich dzieci leczenie wczesne jest korzystne. Niektóre typy problemów ortodontycznych mogą być łatwiej i skuteczniej leczone u młodzieży, kiedy wszystkie zęby stałe są wyrznięte. Niektóre szkieletowe wady ortodontyczne nie powinny być korygowane do czasu, aż wzrost będzie bardziej zaawansowany lub ukończony. Lekarz planuje leczenie w oparciu o indywidualne potrzeby każdego dziecka. Jeżeli zdecyduje, że pacjent nie jest gotowy na leczenie, wprowadza go do naszego programu odroczonego leczenia ortodontycznego.

4. CO TO JEST PROGRAM ODROCZONEGO LECZENIA ORTODONTYCZNEGO?

Program odroczonego leczenia ortodontycznego jest dla pacjentów, którzy nie są gotowi na leczenie. Ten program umożliwia nam monitorowanie wzorca wyrzynania zębów stałych. Czasami niekorzystny wzorzec wyrzynania zębów stałych może być wyeliminowany przez wczesne usunięcie zębów mlecznych i skrócenie czasu leczenia wymaganego na aparat stały. Powiadomimy Twojego stomatologa prowadzącego o wszystkich zaleceniach powstałych w czasie Twojej wizyty.

Zwykle kontrolujemy pacjenta z programu co 6-8 miesięcy, obserwując stopień rozwoju jego szczęk. To pozwala ortodoncie wyznaczyć optymalny czas rozpoczęcia leczenia i osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

5. JAKIE SĄ INNE KORZYŚCI LECZENIA ORTODONTYCZNEGO, POZA PIĘKNYM UŚMIECHEM?

Aparat stały może poprawić funkcję zgryzu, zębów i umiejętność szczotkowania, zapobiegać ścieraniu się zębów i zwiększyć trwałość zębów naturalnych na całe życie.

6. CZY DZIĘKI LECZENIU WCZESNEMU DZIECKO UNIKNIE NOSZENIA APARATU STAŁEGO W WIEKU MŁODZIEŃCZYM?

Dzięki leczeniu wczesnemu można rozpocząć korektę znaczących problemów, zapobiegać rozwojowi ciężkich wad i ułatwić późniejsze leczenie. Ponieważ nie wszystkie zęby stałe są już wyrżnięte gdy przeprowadza się leczenie wczesne, ich ostateczne uszeregowanie nie może być skorygowane. Typowo skrócony kompleksowy etap leczenia (etap II – pełny aparat stały) w wieku nastoletnim, gdy wszystkie zęby stałe już są wyrżnięte kończy korektę. W niektórych przypadkach późniejsze leczenie ortodontyczne może nie być konieczne.

7. CZY NADAL NALEŻY ODWIEDZAĆ STOMATOLOGA OGÓLNEGO W TRAKCIE LECZENIA ORTODONTYCZNEGO?

Zachowanie czystych zębów i dziąseł u pacjentów z zamkami aparatów stałych i innymi typami aparatów ortodontycznych wymaga większego wysiłku. Pragnąc zapewnić najwyższy standard zdrowia jamy ustnej rekomendujemy Ci regularne kontrole u stomatologa ogólnego i czyszczenie co 6 miesięcy w trakcie całego okresu leczeni a ortodontycznego.