Ortodoncja jest nie tylko dla dzieci i nastolatków. Jeden na 5 pacjentów leczonych ortodontycznie to dorosły. Nikt nie jest zbyt stary na terapię ortodontyczną.

Dorośli szukają leczenia ortodontycznego często z tych samych powodów, co dzieci. Wielu dorosłych miało problemy ortodontyczne już jako dzieci, ale nie mogli ich wówczas skorygować. Inni, którzy byli leczeni jako dzieci, wymagają kolejnego leczenia jako dorośli z powodu nawrotu lub ograniczeń początkowego leczenia.

KORZYŚCI Z TERAPII ORTODONTYCZNEJ DOROSŁYCH:
  • Uszeregowanie zębów tworzy bardziej estetyczne i piękne uśmiechy
  • Korekta nawrotu po wcześniejszym leczeniu z powodu braku długoterminowego noszenia reteinera
  • Poprawa możliwości czyszczenia i stosowania nici dentystycznej szczególnie przy stłoczonych i nachodzących na siebie przednich zębach dolnych
  • Stworzenie lepszego i funkcjonalnego zgryzu i możliwości żucia
  • Rozwiązanie problemu brakujących zębów
  • Zamykanie szpar pomiędzy zębami
  • Redukcja nadmiernego ścierania się zębów z powodu zgrzytania i nieprawidłowego zgryzu
  • Korekta dużych różnic pomiędzy szczękami i żuchwą w leczeniu połączonym z zabiegami z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.
ESTETYKA ZAMKÓW ORTODONTYCZNYCH

Wielu dorosłych obawia się o estetykę uśmiechu w trakcie terapii ortodontycznej. Specjalnie dla nich stworzono przezroczyste zamki ceramiczne zamiast metalowych.

DYSKOMFORT I BÓL

Leczenie ortodontyczne nie jest bardziej niewygodne dla dorosłych niż dla dzieci. Dorośli użytkujący aparaty stałe doświadczają identycznego bólu co dzieci (choć dorośli chętniej zgłaszają ten problem).

Zazwyczaj zęby są najbardziej wrażliwe w pierwszych 12-24 godzinach po założeniu aparatu i objawy te znikają w ciągu kolejnych 3-5 dni. Współczesne aparaty są mniejsze i bardziej wygodne w użytkowaniu. Nowoczesne techniki z zaawansowaną technologią łuków niklowo-tytanowych wywierają mniejszy nacisk na zęby powodujący dyskomfort, a zęby przemieszczają się szybciej i skuteczniej. Czas pomiędzy wizytami można dzięki temu wydłużyć do 6-8 tyg. Średni czas leczenia wynosi 18-24 miesiące.

KOSZT

Opłata za leczenie dorosłych jest ustalana w ten sam sposób jak u dzieci i młodzieży. Uzależniona jest od stopnia wady pacjenta, kompleksowości leczenia, zastosowanych aparatów i długości trwania leczenia.

Doktor Joanna Mach -Kosieradzka leczy pacjentów 50-cio i 60-cio letnich, więc nigdy nie jest za późno by uzyskać uśmiech, którego zawsze pragnąłeś.